نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:24873
ارسال پیامک
فروشنده - بازدید: 45
نام و نام خانوادگی
عطااله خیریه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/11/13
حداقل حقوق
10000000 ريال
مهارت ها
فروشنده - اموردفتری - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
رسول مصفا
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/6/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - خدماتی - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
سلوی طهرانچی زاده سعید
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/7/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 35
نام و نام خانوادگی
نسیم نباتی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/2/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارخانه - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی
اموردفتری - بازدید: 21
نام و نام خانوادگی
بهزاد عادلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/8/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - کمک حسابدار - حسابدار
کامپیوتر - بازدید: 140
نام و نام خانوادگی
ندا حسن زاده نجاری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1370-06-15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کامپیوتر - طراحی وفتوشاپ - امورهنری - مشاغل خانگی - اموردفتری
کاردربیمه - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
یحیی سروش
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/6/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردربیمه - اموردفتری - صندوق دار - فروشنده - رانندگی بدون خودرو
کاردربیمه - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
فهیمه طاهری نژاد
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/1/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردربیمه - اموردفتری - صندوق دار
کنترل کیفی - بازدید: 24
نام و نام خانوادگی
نفیسه خدا بخشی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/02/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کنترل کیفی - تدریس - اموردفتری
حسابدار - بازدید: 77
نام و نام خانوادگی
نسیم خدایارپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1367/03/17
حداقل حقوق
12000000 ريال
مهارت ها
حسابدار - کمک حسابدار - اموردفتری
کارگرساده - بازدید: 30
نام و نام خانوادگی
محسن علمی زاده دیزج
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1354/02/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کاردرکارخانه
معماری - بازدید: 27
نام و نام خانوادگی
ندا سعیدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
73/4/6
حداقل حقوق
12000000 ريال
مهارت ها
معماری - اتوکدکار - اموردفتری - کامپیوتر
اموردفتری - بازدید: 128
نام و نام خانوادگی
سمیرا حسین زاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368-04-08
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - حسابدار - کار درآزمایشگاه
کاردرکارخانه - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
محمد شجاعی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/7/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - نگهبان - رانندگی بدون خودرو
کارگرساده - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
اصغر حقیان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369/4/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - فروشنده - خدماتی - کاردرکارخانه - نگهبان
تدریس - بازدید: 17
نام و نام خانوادگی
پریا خادم نظمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/1/4
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
تدریس - اموردفتری - کامپیوتر - برنامه نویسی
برق الکترونیک - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
حمید خلیلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/ 11/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
برق الکترونیک - رانندگی بدون خودرو - اپراتور
برق الکترونیک - بازدید: 157
نام و نام خانوادگی
ساحل خدابخشی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1369-01-07
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
برق الکترونیک - برق صنعتی - تدریس - مربیگری - کادرفنی - کنترل کیفی - ابزاردقیق - PLC - اموراداری - اموردفتری
اموراجرایی - بازدید: 79
نام و نام خانوادگی
یگانه طلاب
جنسیت
زن
تاریخ تولد
13771/12/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراجرایی - اموردفتری - برنامه ریزی وکنترل پروژه - مدیرپروژه - مسئول فنی - عمران - کاردرکارخانه - کنترل کیفی
اموردفتری - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
حامد باباپور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1366/12/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اپراتور
اپراتور - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
بهزاد احمدزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/6/24
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
علی شکرنژاد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/6/22
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کاردرکارخانه
اپراتور - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
مهدی بلوکی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/5/24
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
نادره لطفی نگارستان
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1363/1/24
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
کارگرساده - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
غلامعلی انصاری حصار
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - اپراتور - رانندگی بدون خودرو - نگهبان
کارپردازی(تدارکات) - بازدید: 35
نام و نام خانوادگی
الهه شاه محمدفرید
جنسیت
زن
تاریخ تولد
74/3/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارپردازی(تدارکات) - بایگانی - اموردفتری - کاردرکارخانه
منشیگری - بازدید: 200
نام و نام خانوادگی
زهرا محمدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375-10-21
حداقل حقوق
8 ريال
مهارت ها
منشیگری - اموراداری - حسابدار - صندوق دار - مدیریت امورمالی - بایگانی - هماهنگی تلفنی - کارگزینی
کاردرکارخانه - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
سعید محمودی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/2/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - اموردفتری - مکانیک
حسابدار - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
افسانه هاتفی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1361/8/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار - اموردفتری
کارگرساده - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
محمدتقی پورکریم
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/4/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی - اپراتور