نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:24740
ارسال پیامک
مدیریت - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
رعنا شاهراه خیابانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1362/5/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیریت - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 129
نام و نام خانوادگی
شایان آلاندوزی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371-06-05
حداقل حقوق
10000000 ريال
مهارت ها
اموردفتری - کامپیوتر - رانندگی باخودرو - مسئول پخش - تعمیرات کامپیوتر - طراحی وفتوشاپ - طراحی صنعتی - راننده پایه یک - سخت افزار - نرم افزار - کارگرساده - کاردرکارگاه وتول ...
خدماتی - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
علی عبادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/6/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
خدماتی - روابط عمومی - صندوق دار - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی - فروشنده
اموردفتری - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
نیلوفر سوداگر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/11/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیریت - کمک حسابدار - حسابدار
پرسکاری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
رحیم دهقان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1356/8/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
پرسکاری - رانندگی بدون خودرو - کارگرساده
اپراتور - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
آرزو ایرانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1365/4/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - کمک حسابدار - حسابدار - بایگانی - اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
یونس کوهی عین الدین
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1357/6/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - تاسیسات - اموردفتری
مدیرداخلی - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمود نیکان فرد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1341/8/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیرداخلی - حسابدار - روابط عمومی - کاردرکارخانه
برق ساختمان - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
داود نجفیان
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1354/6/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
برق ساختمان - تعمیرات برقی - انبارداری - اموردفتری
حسابدار - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مصطفی حنیفی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/2/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار - بازاریابی - فروشنده - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 123
نام و نام خانوادگی
فرشته حامد بابائی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372-05-15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کامپیوتر - کار درآزمایشگاه - اموراداری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
ولی سرداری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372/2/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمدرضا محمدیان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/12/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - انبارداری
کمک حسابدار - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
سکینه حسین زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/6/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کمک حسابدار - حسابدار - مدیریت - اموردفتری
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
مهدی صمدزاده سماعی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/6/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - سیم کشی - رانندگی بدون خودرو
برق الکترونیک - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمد حسینی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/1/18
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
برق الکترونیک - برق ساختمان - صندوق دار - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
طاهره خانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1358/7/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - هماهنگی تلفنی - مسئول فروش
مدیرداخلی - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
نیکو صابر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/6/21
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیرداخلی - اموردفتری
حسابدار - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
سعیده یثربی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1356/10/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار - اموردفتری - مدیریت
فروشنده - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
قاسم بالازاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/12/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کاردربیمه - صندوق دار - کاردرکارخانه - اموردفتری
کاردرکارگاه وتولیدی - بازدید: 26
نام و نام خانوادگی
سعید سخامهر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/12/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارگاه وتولیدی - کابینت سازی - بازاریابی - طراحی وفتوشاپ - مسئول فروش - اموردفتری - اموراداری - کاردربیمه
حسابدار - بازدید: 166
نام و نام خانوادگی
محمدرضا ختائی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1363-06-25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار - مدیریت امورمالی
کارپردازی(تدارکات) - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
الهه شاه محمدفرید
جنسیت
زن
تاریخ تولد
74/3/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارپردازی(تدارکات) - بایگانی - اموردفتری - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
محمد اکبری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بایگانی - امورحقوقی
مدیرداخلی - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
عادل خادمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/4/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیرداخلی - مدیرفروش - اموردفتری
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
بهبود احدیان گلجه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/3/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - خدماتی - رانندگی بدون خودرو
فروشنده - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
مهدی علی نژاد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1377/9/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - روابط عمومی - آشپزی - صندوق دار
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
جابر بیگ محمدی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/8/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - خدماتی - نگهبان
فروشنده - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
ناصر نیک رفتار
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362/11/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - انبارداری - مسئول فروش - نگهبان
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
سیف اله عیوض پور قراباغلو
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1363/3/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - فروشنده