نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:24843
ارسال پیامک
کارگرساده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
وحید رسولی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/9/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی - رانندگی بدون خودرو
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
رضا غلامی زین آباد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/6/12
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - رانندگی بدون خودرو - کاردرکارخانه
کمک حسابدار - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
رضا استادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/4/8
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کمک حسابدار - رانندگی بدون خودرو - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
مهدی کریم زاد نگارستانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/6/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - عمران - عمران ساختمانی - عمران سازه
مدیر مسئول - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
علی محمدزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1332/2/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیر مسئول - مدیریت
تدریس - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
اسرا عبادزاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1367/10/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
تدریس - اموردفتری
طراحی وب سایت - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
راحله رفعتی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1378/6/11
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
طراحی وب سایت - اموردفتری
اموراجرایی - بازدید: 55
نام و نام خانوادگی
یگانه طلاب
جنسیت
زن
تاریخ تولد
13771/12/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراجرایی - اموردفتری - برنامه ریزی وکنترل پروژه - مدیرپروژه - مسئول فنی - عمران - کاردرکارخانه - کنترل کیفی
اموردفتری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
امیر ریحانی رنجبر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/9/18
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اپراتور
اپراتور - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
داود علیزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/9/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - تایپیست - اموردفتری
مسئول فروش - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
مهسا ملکی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/4/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مسئول فروش - کاردربیمه - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 14
نام و نام خانوادگی
مهری رجبی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1364/6/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - هماهنگی تلفنی
مدیرفروش - بازدید: 142
نام و نام خانوادگی
امیرعلی شعبانی فرد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1357-02-24
حداقل حقوق
10000000 ريال
مهارت ها
مدیرفروش - طراحی وفتوشاپ - مدیرداخلی - مدیر تولید - انبارداری - رانندگی باخودرو - رانندگی بدون خودرو
کارگرساده - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
بهروز صلاحی گلشن آباد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/9/18
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگر فنی
فروشنده - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
مهناز امامعلی پور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1363/3/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - اموردفتری - صندوق دار
منشیگری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
رضا باقری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/11/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - رانندگی بدون خودرو - کامپیوتر
بایگانی - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
حامد راسخی فر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1378/5/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
بایگانی - اپراتور - اموردفتری
اپراتور - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
پریسا بهبودی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/4/14
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - اموردفتری - بایگانی
کارگرساده - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
مهدی ایازی وند
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372/1/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - مونتاژ کاری
منشیگری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
زهرا رستمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1379/7/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - بازاریابی - فروشنده - کاردربیمه
کمک حسابدار - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
ریحانه بنی فاطمه
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1379/9/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کمک حسابدار - حسابدار - اموردفتری - دستیار دندانپزشکی
منشیگری - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
رعنا بنی فاطمه
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/6/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - اموردفتری - اپراتور - بایگانی - کامپیوتر
اپراتور - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
غلامعلی انصاری حصار
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اپراتور - کارگرساده - رانندگی بدون خودرو
اموراداری - بازدید: 129
نام و نام خانوادگی
سمیرا حدادپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371/11/24
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - منشیگری - تدریس
اموردفتری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
محمد کارآفرین
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/6/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - کامپیوتر
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
محمدعلی اشکاوند
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/1/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
کارگرساده - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
رضا طاهر طالاری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372/6/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - کارگر فنی - اپراتور
اموردفتری - بازدید: 13
نام و نام خانوادگی
پریسا عهدی استیار
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/11/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
شهین نوری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1369/7/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
کارپردازی(تدارکات) - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
عبدالله کمالی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/7/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارپردازی(تدارکات) - صندوق دار - کارگرساده