نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25618
ارسال پیامک
اموردفتری - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
حبیبه استادی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1363/7/ 18
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار
حسابدار - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
رعنا عبدالرحیم
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1374/5/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
حسابدار
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
علیرضا مهدی نژاد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1349/4/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - نگهبان - کارگرساده
منشیگری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
فریبا غفرانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/7/28
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - بازاریابی - روابط عمومی - فروشنده - طراحی وفتوشاپ - اموردفتری
منشیگری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
امیرحسین منافی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1381/6/31
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - بازاریابی - روابط عمومی - فروشنده - طراحی وفتوشاپ
اموراداری - بازدید: 85
نام و نام خانوادگی
عبدالله برزگری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368-02-10
حداقل حقوق
13000000 ريال
مهارت ها
اموراداری - کاردرکارخانه - اموردفتری - فروشنده - بازاریابی - کارگرساده
کارگزینی - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
مجتبی اصلانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/7/8
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگزینی - صندوق دار - رانندگی بدون خودرو - کمک حسابدار - حسابدار - کاردرکارخانه
اموردفتری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
اصغر محمدنژاد
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369/12/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - مدیریت - صندوق دار - تدریس - انبارداری
اموردفتری - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
زینب الماسی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/5/23
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
حامد آقاخانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/5/21
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
احد لیثی اصل
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1340/12/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده - انبارداری
کاردرکارخانه - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
مقصود عبداله پوری حسینی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1358/5/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - رانندگی بدون خودرو
کاردرکارخانه - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
محمدعلی یزدانی مطلق
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1338/7/23
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - اموردفتری - رانندگی بدون خودرو - مدیرداخلی - مدیرفروش
کاردرکارخانه - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
محمود ارسلانی فر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1337/4/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کاردرکارخانه - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 76
نام و نام خانوادگی
سیما پیمانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1364/07/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری - صندوق دار - مربیگری
منشیگری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
رشید اسکندری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1349/12/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - کارگرساده - کاردرکارخانه
منشیگری - بازدید: 7
نام و نام خانوادگی
فائزه پورتقی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1378/7/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
منشیگری - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 167
نام و نام خانوادگی
الهه گوزلی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1366-06-25
حداقل حقوق
6000000 ريال
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
رامین محمدیان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/2/9
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - خدماتی
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
امید شامخی اصل
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/6/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارپردازی(تدارکات) - اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
حسین افشار اصل
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1361/5/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - صندوق دار
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
حسن شریفی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1355/6/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگرساده - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
فاطمه پورعلی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1364/ 11 /12
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری - کارگزاری
کارگرساده - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
هادی کوهی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1353/1/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده
مدیریت - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
آیت تارویردی زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1365/6/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
مدیریت - بازاریابی - اموردفتری - مدیرفروش
خدماتی - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
مهدی باغبان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1361/10/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
خدماتی - آبدارچی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
رسول نجائی آبادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/05/13
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - انبارداری - حسابدار - نگهبان
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
علی قربان
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1374/9/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - تدریس (زبان انگلیسی)
آژانس هواپیمایی - بازدید: 44
نام و نام خانوادگی
مهسا صادقی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1368/06/25
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
آژانس هواپیمایی - امور فرهنگی - اموردفتری - اموراداری - کامپیوتر - کاردرکارخانه
کارگرساده - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
بیژن بنای
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1366/8/8
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
کارگرساده - رانندگی بدون خودرو