نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25641
ارسال پیامک
اموراداری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
فاطمه علیزاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1361
حداقل حقوق
30000 ريال
مهارت ها
اموراداری - اموراجرایی - اموردفتری - اپراتور - تدریس - حسابدار
فروشنده - بازدید: 171
نام و نام خانوادگی
محمدرضا خان پور
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369-01-01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - اموردفتری - بایگانی - هماهنگی تلفنی - مدیریت امورمالی - مدیریت فروشگاه - تدریس - تایپیست
نگهبان - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
ارش فتحی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1370/01/29
حداقل حقوق
2000000 ريال
مهارت ها
نگهبان - رانندگی بدون خودرو - فروشنده
اموراداری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
افسانه دهقان
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1366/06/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - بایگانی - هماهنگی تلفنی - کامپیوتر
اموراداری - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
رضا سعادتی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/03/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - رانندگی بدون خودرو - منشیگری - کاردرکارخانه - کارگرساده
کامپیوتر - بازدید: 69
نام و نام خانوادگی
ناهید صبری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1360-03-09
حداقل حقوق
1000000 ريال
مهارت ها
کامپیوتر - نرم افزار - تدریس (زبان انگلیسی) - منشیگری - اموردفتری
اموراداری - بازدید: 18
نام و نام خانوادگی
زهرا ابراهیمیان چینی بلاغ
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1376/4/21
حداقل حقوق
1500000 ريال
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - کامپیوتر
اموردفتری - بازدید: 26
نام و نام خانوادگی
علیرضا گوزل زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/11/6
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - رانندگی بدون خودرو - نگهبان - کارگرساده
بارگیری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
سعید پاشازاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1377/10/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
بارگیری - بسته بندی - خدماتی - پرسکاری - کارگرساده
انبارداری - بازدید: 5
نام و نام خانوادگی
حسین موسالو
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1375/03/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
انبارداری - کارگرساده - کاشی کاری - کارگر ساختمان - جوشکاری
اموردفتری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
سعید راه روخطیبی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1373/07/08
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - نگهبان - فروشنده - حسابدار - کاردرکارخانه - مدیریت فروشگاه - بایگانی
اموراجرایی - بازدید: 170
نام و نام خانوادگی
یگانه طلاب
جنسیت
زن
تاریخ تولد
13771/12/06
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراجرایی - برنامه ریزی وکنترل پروژه - مدیرپروژه - مسئول فنی - عمران - کنترل کیفی
اموردفتری - بازدید: 103
نام و نام خانوادگی
رعنا حیدری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1372/05/04
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - حسابدار - کمک حسابدار - منشیگری
دستیار دندانپزشکی - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
عزیزه سلیمان زاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1356/02/01
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
دستیار دندانپزشکی - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 12
نام و نام خانوادگی
مریم رضایی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1381/01/27
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - اموراداری - بایگانی - صندوق دار - منشیگری - کاردرکارخانه - کامپیوتر
اموراداری - بازدید: 24
نام و نام خانوادگی
حیکمه نوراحمدی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1371/09/03
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری - منشیگری
اموردفتری - بازدید: 24
نام و نام خانوادگی
نیلوفر پاشازاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1381/2/17
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری
اموراداری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
نیر داداش زاده
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/08/09
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموراداری - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 25
نام و نام خانوادگی
افسانه شیره گر
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1375/6/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
خدماتی - بازدید: 71
نام و نام خانوادگی
رحیم نیک سیرت
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362/03/08
حداقل حقوق
15000000 ريال
مهارت ها
خدماتی - آبدارچی - جوشکاری - کاردرکارخانه - کارگرساده - آرماتوربندی
اموردفتری - بازدید: 8
نام و نام خانوادگی
علیرضا شاکری
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1368/1/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
مهسا اکبرپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1377/4/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
آذر قنبری
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1369/9/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بسته بندی
اموردفتری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
شهنام انجینی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1367/6/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 10
نام و نام خانوادگی
وحید مرادیلر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/11/3
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 26
نام و نام خانوادگی
الهام تاران
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1365/3/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 54
نام و نام خانوادگی
نسرین نامجو گرمی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/11/19
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - صندوق دار - حسابدار
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
ذکریا کوهی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1365/4/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 6
نام و نام خانوادگی
رحیم فرامرزی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/3/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 16
نام و نام خانوادگی
عاطفه ریخته گر خیابانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1356/6/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری