نام کاربری
کلمه عبور
ثبت نام
نام کاربری خود را فراموش کرده ام
تعداد کل یافت شده:25571
ارسال پیامک
فروشنده - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
یونس مرادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1369/1/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - رانندگی بدون خودرو - بازاریابی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
ایوب رهنمای ایمانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1333/9/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - رانندگی بدون خودرو - بازاریابی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
جواد خداداده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1362/6/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - رانندگی بدون خودرو - بازاریابی
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
الهه دشتبانی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1378/3/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - فروشنده - بازاریابی - صندوق دار
اموردفتری - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
پریسا احمدپور
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1359/6/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
اسماعیل نامی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/6/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده - انبارداری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
احد لیثی اصل
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1340/12/5
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - کارگرساده - انبارداری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 0
نام و نام خانوادگی
سعید عبدالهی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364/6/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - صندوق دار - آشپزی - کارگرساده
اموردفتری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
محرم حاجی زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1376/3/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - بازاریابی - مدیرداخلی - مدیریت
کامپیوتر - بازدید: 135
نام و نام خانوادگی
**** ****
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1370-06-15
حداقل حقوق
7000000 ريال
مهارت ها
کامپیوتر - فناوری اطلاعات - انفورماتیک - اموردفتری - اموراداری
اموراداری - بازدید: 25
نام و نام خانوادگی
محمد امید
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1359/09/24
حداقل حقوق
15 ريال
مهارت ها
اموراداری - خدماتی - رانندگی بدون خودرو - نگهبان - اموردفتری
اموردفتری - بازدید: 9
نام و نام خانوادگی
رقیه جاوید
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1355/3/20
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
اموردفتری - منشیگری - کمک حسابدار - حسابدار - مدیرداخلی - کاردرکارخانه
فروشنده - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
یوسف سلطانی گجی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1351/6/7
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کارگر فنی - کارگرساده - رانندگی بدون خودرو
فروشنده - بازدید: 11
نام و نام خانوادگی
مائده شیخ الاسلامی
جنسیت
زن
تاریخ تولد
1373/4/26
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کارگر فنی - کارگرساده - رانندگی بدون خودرو - اموردفتری
فروشنده - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
داود باژن
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1348/6/2
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کارگر فنی - کارگرساده - رانندگی بدون خودرو
فروشنده - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
ابراهیم اسرافیلی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1366/3/23
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کارگر فنی - کارگرساده
فروشنده - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
حسین فیضی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1343/10/9
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
فروشنده - کارگرساده - کارگر فنی - رانندگی بدون خودرو
صندوق دار - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
مهرداد علمرادی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1372/2/16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
صندوق دار - فروشنده - کارگرساده - کارگر فنی
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
ناصر ملکی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1347/6/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - فروشنده - کارگرساده - کاردرکارگاه وتولیدی
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
امید قاسمی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/3/4
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - فروشنده - اموردفتری
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 4
نام و نام خانوادگی
علی خیرالهی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1360/3/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
وحید همایون
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1363/6/30
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
ابراهیم سلمانی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1350/4/24
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
عین الله الله وردی زاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1345/5/1
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده - فروشنده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
امید ذبیحی نیا
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1353/6/10
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده - فروشنده
جوشکاری - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
رامین نورآذر
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1371/
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
جوشکاری - رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده
جوشکاری - بازدید: 2
نام و نام خانوادگی
عباسعلی علیزاده
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1348/ 5/ 16
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
جوشکاری - رانندگی بدون خودرو - کارگر فنی - کاردرکارگاه وتولیدی - کارگرساده
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 3
نام و نام خانوادگی
مهدی حبابی
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1357/10/15
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - اموردفتری - کارپردازی(تدارکات)
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
حسین مهرنو
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1347/2/29
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - اموردفتری - کارپردازی(تدارکات)
رانندگی بدون خودرو - بازدید: 1
نام و نام خانوادگی
اکبر وظیفه
جنسیت
مرد
تاریخ تولد
1364
حداقل حقوق
توافقی
مهارت ها
رانندگی بدون خودرو - مونتاژ کاری